Tagi

Co to jest proces system odwróconej osmozy

Proces filtrowania wody metodą odwróconej osmozy, wykorzystuje zjawisko osmozy, które zachodzi we wszystkich organizmach żywych, a które polega na selektywnym filtrowaniu płynów, niezbędnych do odżywiania komórek. 
Filtrowanie to przebiega na granicy każdej żywej komórki człowieka, która otoczona jest półprzepuszczalną błoną osmotyczną. Między sąsiadującymi komórkami o różnych stężeniach składników odżywczych, wytwarza się tzw. ciśnienie osmotyczne, które „wysysa” czyste cząstki z roztworu mniej stężonego, i „przesuwa” je do roztworu bardziej stężonego.

Konstrukcja sztucznych błon osmotycznych (stanowiących „serce” filtrów działających na zasadzie odwróconej osmozy), opiera się na ww. naturalnych procesach przepuszczania przez błonę tylko bardzo drobnych, czystych i prostych cząstek związków chemicznych (np. czystej wody, niezłożonych roztworów soli mineralnych, pojedynczych jonów niektórych biopierwiastków, itp.). 

Odwrócona osmoza tym różni się od osmozy, że proces przepuszczania czystych cząstek przebiega w kierunku odwrotnym, gdyż po stronie brudnej wody przyłożone jest ciśnienie wody wodociągowej, które pokonuje ciśnienie osmotyczne, niweluje je i powoduje przepychanie przez mikrootworki membrany osmotycznej tylko cząstek czystej wody i niektórych prostych związków soli pierwiastków.

Systemy odwróconej osmozy składają się z kilku stopni oczyszczania wody, gdyż woda która dochodzi do naszych domów, „bogata” jest w zanieczyszczenia mechaniczne, bakteriologiczne i chemiczne. 
Każdy z tych rodzajów zanieczyszczeń, musi być usunięty w odpowiednim rodzaju wkładów filtracyjnych. Brudna woda, przechodząc przez kolejne wkłady, oczyszcza się z coraz to mniejszej frakcji zanieczyszczeń, a po filtrze wychodzi idealnie czysta.

Reklamy