Przybliżony skład wody po filtrze mineralizującym w RO 

Skład wody po filtrze mineralizującym przedstawia się następująco:
pH = 6,9 – 7,1
TDS = 20 ppm dla wody pobieranej do 250 ml
TDS = 14 ppm dla przepływu ciągłego tj. powyżej 1 litra

 

ilość kationów: 

  Ca2+ = 34 mg/l 
  Mg2+= 12 mg/l 
  Na+ = 22 mg/l 
  K+ = 8,5 mg/l 

ilość anionów:

  CO32- = 10 mg/l 
  SO42- = 0,3 mg/l 
  F- = 0,06 mg/l

Obrazek

Reklamy